Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Spoelstra Administratie met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Spoelstra Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van Spoelstra Administratie bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Spoelstra Administratie worden beheerd. Spoelstra Administratie geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Spoelstra Administratie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

b


p


t
m
e
Spoelstra Advies & Administratie
Walstein 62
3848 AR Harderwijk

Postbus 280
3840 AG Harderwijk

0341 413 996
06 36 199 588
info@spoelstra-administratie.nl